ابوالفضل بورقانی فراهانی
ابوالفضل بورقانی فراهانی

مدرس دانشگاه ،موسس دبیرستان غیر دولتی و معاون آموزش وپرورش تهران،مدیرمسئول نشریه

ارسال پیام خصوصی


وب سایت اینستاگرام تلگرام توئیتر

درباره / بیوگرافی / زندگی نامه ابوالفضل بورقانی فراهانی

بنده متولد فراهان روستازاده و آشنا با مشکلات و مسائل روستاییان

سوابق نمایندگی مجلس

سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفرش آشتیان و فراهان

سوابق تحصیلی

دکتری فلسفه دین از دانشگاه خارج از کشور و دکترای الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه داخل کشور

سوابق اجرایی

مدیر مسئول نشریه سیاسی فرهنگی بین المللی راه امیرکبیر رئیس گروه امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مدرس دانشگاه و دبیرستان موسس دبیرستان غیر دولتی و آموزشگاه آزاد علمی در تهران معاون آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مدیر مسئول نشریه رهنمون

آخرین مطالب

آلبوم تصاویر

آدرس / آدرس دفتر

ارسال پیام خصوصی برای ابوالفضل بورقانی فراهانی