دکتر قربان شهریاری

دکتر قربان شهریاری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

دکتر قربان شهریاری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی دکتر قربان شهریاری از نخبگان و اندیشمندان بزرگ کشور و نماینده مردم شریف غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی

🔴🔵 سوابق تحصیلی ، اجرایی ، آموزشی و تحقیقاتی جناب آقای #دکتر_قربان_شهریاری 🔴🔵

 


🔶 کارشناسی منابع طبیعی از دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 

🔶 کارشناسی ارشد منابع طبیعی و محیط زیست از دانشگاه تهران 

🔶 دکترای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی (P.H.D) از تهران 

 


🔶عضو هیات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 


🔴🔵 سوابق اجرایی : 

 


1. 👈مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور

 

2.👈 مدیر کل محیط زیست استان گلستان

 


3.👈 معاون مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 

4.👈 رئیس دانشگاه پیام نور استان گلستان

 

5.👈 رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران -شهریار_شهرقدس

 


6.👈 رئیس موسسه آموزش عالی کمیل 

 


7.👈 رئیس دبیرخانه تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه پیام نور کشور

 

8.👈 قائم مقام مالی و اداری شهردار منطقه 22 تهران

 

9.👈 مشاور عالی شهرداری تهران در معاونت خدمات شهری و فضای سبز

 

10.👈 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون کشاورزی

 

11.👈 مشاور کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری

 مجلس شورای اسلامی

 

12. 👈عضو مجمع نخبگان کشور

 

13.👈 رئیس ستاد زیست فناوری  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 


15.👈 رئیس شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور

 

16. 👈رئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور

 

17.👈 رئیس شورای اداری دانشگاه پیام نور

 

18. 👈رئیس شورای آموزشی دانشگاه پیام نور

 

19 .👈 رئیس هیات امنا و هیات موسس موسسه آموزش عالی کمیل

 

20. 👈نماینده وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کاربری اراضی

 

21.👈 رئیس کارگروه تخصصی آلودگی هوا در سازمان محیط زیست کشور

 

22.  👈.🔴 🔵 بنیان گذار موسسه آموزش عالی کمیل کردکوی

  

23.👈 مشاور اجرایی بنیاد ملی نخبگان

 


24.👈 رئیس دبیرخانه زاگرس در سازمان جنگل ها و مراتع کشور

 


25.👈 مشاور معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

 


26.👈 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

 

27.👈 عضو گروه نظارت بر دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

28.👈 عضو کارگروه پدافند غیر عامل استان گلستان

 


29.👈 رئیس دبیرخانه استان های مرزی دانشگاه پیام نور کشور

 

30.👈 دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه پیام نور کشور

 


31.👈 عضو نهاد های انقلاب اسلامی 

 


32.👈 حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل 

 


33.👈 عضو بسیج اساتید تهران بزرگ

 

 

 

🔴سوابق آموزشی 

 


١- پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان گلستان در سال ٩٤ 

٢- تدریس در دانشگاه تهران 

٣- تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد 

٤- تدریس در واحد های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی (علوم و تحقیقات ) و دانشگاه  پیام نور  

٥- استاد مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 

 


🔴 سوابق تحقیقاتی 

 


١- تالیف کتاب جنگل شناسی عمومی 

٢- تالیف کتاب اصول مهندسی جنگل 

٣- تالیف کتاب حمایت جنگل 

٤- تالیف کتاب آشنایی با محیط زیست ایران 

٥- تالیف کتاب تحت عنوان رویش قطری گونه جنگلی راش در شمال ایران

 

 

 

🔴 سوابق پژوهشی 

 


١- چاپ مقاله علمی و پژوهشی استفاده از پسماندهای کشاورزی راه کاری مناسب جهت تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ ایران 

٢- چاپ مقاله علمی پژوهشی بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه گیلاس وحشی در جنگل های شمال 

٣- چاپ مقاله علمی پژوهشی علل وقوع سیل مرداد ١٣٨١ در استان گلستان و شیوه مدیریت آن 

٤- چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان تعیین عصاره گیری مناسب پتاسیم در یک خاک لسی با رس غالب ایلات و تاثیر از توباکتروورمی  کمپوست بر غلظت و میزان پتاسیم قابل جذب و عملکرد گندم دیم

٥- چاپ مقاله علمی و پژوهشی تعیین نسبت ازت به فسفر در شکوفایی جلبک سبز - آبی دریای خزر  در محیط آزمایشگاه 

٦- چاپ مقاله علمی پژوهشی منحنی کمیت - شدت پتاسیم برای دو خاک و تاثیر زنولیت بر آن 

٧- چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی اکولوژی جوانه زنی دو جمعیت علف هرز سلمه تره 

٨-  چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی پتانسیل آللوپاتیک گلزا روی جوانه زنی بذور چند علف هرز 

٩- چاپ مقاله علمی پژوهشی بررسی اثرات مصرف تلفیقی کودزیستی -کوداوره بر کار آبی مصرف فسفر - قابلیت دسترسی فسفر در خاک و عملکرد ذرت

١٠- چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان بررسی اکولوژی جوانه زنی دو جمعیت علف هرز توق

١١- چاپ مقاله علمی پژوهشی بررسی اثرات مصرف تلفیقی کودزیستی -کوداوره بر کارایی مصرف فسفر  قابلیت دسترسی فسفر در خاک و عملکرد ذرت 

١٢- بررسی اثرات تنش شوری و دما بر جوانه زنی و رشد گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی 

١٣- فناوری نانو برای راه حل های پایدار و مدرن پوسته ساختمان 

١٤- مقایسه دو مدل Hadcm3 و ECHO-G در ارزیابی تغییر اقلیم حوضه آبخیز بایلرود در دوره 2065-2046 

١٥- شرکت در پنجمین همایش علمی و پژوهشی مدیریت جامع منابع آب و ارائه مقاله تحت عنوان تحلیل حساسیت مدل رگرسیون چند متغیره تبخیر نسبت به پارامتر های هواشناسی